قایقرانی کردن نمایش داستان فیلم کوتاه

قایقرانی کردن: نمایش داستان فیلم کوتاه تینا پاکروان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی 65 درصد اعتبارات شهرداري ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي‌شود / استاندار قزوین

يكي از مشكلات اساسي، تعداد فراوان كاركنان شهرداري‌هاست كه باجود قانون نيز اين مساله متاسفانه رعايت نشده هست. 65 درصد اعتبارات شهرداري ها صرف پرداخت حقوق و دستمز

65 درصد اعتبارات شهرداري ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي‌شود / استاندار قزوین

استاندار قزوین: 65 درصد اعتبارات شهرداري ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي شود

عبارات مهم : شهرداري

يكي از مشكلات اساسي، تعداد فراوان كاركنان شهرداري هاست كه باجود قانون نيز اين مساله متاسفانه رعايت نشده هست. 65 درصد اعتبارات شهرداري ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي شود.

قزوين با داشتن تاریخی کهن و پربار، گذرگاه تاريخي و شاهراه ارتباطي بسياري از استان هاي ايران هست. استاني كه از ديرباز به باغستان هاي سبز و خرم معروف بوده هست؛ باغستان هايي كه در فهرست آثار ملي ايران نيز به ثبت رسيده اند. سرزميني كه روزگاري محل گذر بازرگانان و تجار بزرگراه ابريشم بوده و شهرتي جهاني داشته هست. ولی در چند دهه گذشته، قزوين باوجود موقعيت ويژه جغرافيايي، صدها جاذبه طبيعي، تاريخي، گردشگري و پتانسيل هاي بالقوه در بخش هاي كشاورزي و صنعت، نتوانسته آن طور كه بايد از اين پتانسيل ها بهره برده و به جايگاه واقعي خود در كشور برسد.

روزنامه قانون با عبدالمحمد زاهدي، استاندار قزوين راجع به چالش هاي اين استان در بخش هاي گردشگري، كشاورزي، صنعتي و مديريت شهري به گفت وگو نشسته كه در ادامه مي خوانيم.

65 درصد اعتبارات شهرداري ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي‌شود / استاندار قزوین

باتوجه به اينكه قزوين يكي از قطب هاي صنعتي كشور به شمار مي رود، اين پتانسيل چه تاثيري بر توسعه استان داشته است؟ از آنجايي كه بازار سرمايه گذاري داخلي و خارجي اين روزها در كشور بسيار داغ شده است هست، قزوين چه ظرفيت هايي در اين بخش براي سرمايه گذاري دارد؟

قزوين در مسير پرترددترين و پرجمعيت ترين استان هاي كشور قرار دارد. استان هاي شمالي، شمال غرب و غرب پرجمعيت ترين استان هاي كشور هستند و هرچه به سمت شرق و جنوب شرق مي رويم، جمعيت كمتري در آن بخش از كشور مستقر شده است اند. ظرفيت بسيار بالايي در استان وجود دارد كه مي تواند در بخش هاي صنعت، كشاورزي، تجارت و گردشگري نيز تاثيرگذار باشد. توليدكنندگان ترجيح مي دهند واحد توليدي آن ها به بازار نزديك باشد. در قزوين اين ظرفيت وجود دارد؛ آیا كه پيرامون آن استان هاي تهران، البرز و شمال و غرب كشور با جمعيت بسيار اوج قرار گرفته اند. درچند دهه گذشته، مطالعاتي در بحث اقتصادي نخستين شهر صنعتي ايران در استان قزوين انجام شده است هست. شهر صنعتي البرز كه هم اكنون در استان قرار دارد، نتيجه آن مطالعات است.

يكي از مشكلات اساسي، تعداد فراوان كاركنان شهرداري‌هاست كه باجود قانون نيز اين مساله متاسفانه رعايت نشده هست. 65 درصد اعتبارات شهرداري ها صرف پرداخت حقوق و دستمز

همچنين مطالعه نخستين دشت كشاورزي نوين كشور نيز در قزوين انجام شده است كه بخشي از آن در دهه 40 به اجرا درآمده است.

پس از اجراي اين طرح هاي صنعتي و كشاورزي، توسعه صنعتي قابل توجهي به دليل نزديكي قزوين به پایتخت کشور عزیزمان ایران رخ داده هست. ولی تفاوت استان قزوين در حوزه صنعت با بسياري از استان هاي صنعتي كشوردر تنوع توليدات صنعتي هست. در قزوين صنايع سنگين، صنايع غذايي، شيميايي، شوينده ها، صنايع نساجي، لوازم خانگي و … وجود دارد. همچنان نيز مي توان صنعت جديد در استان ايجاد كرد. درحدود 20شهرك صنعتي و ناحيه صنعتي در استان وجود داردو خارج از آن نيز واحدهاي بزرگ صنعتي كه برخي از آن ها رتبه نخست صنايع كشور هستند، مستقر شده است اند.

اما پتانسيل ويژه استان، وجود قطب بزرگ توليد مواد اوليه شوينده و توليد شوينده ها در كشور هست. همچنين در بخش صنايع مرتبط با نساجي، لوازم خانگي و لوازم برقي نيز جايگاه ويژه اي در كشور دارند ولی همچنان ظرفيت ويژه اي جهت سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين بخش ها وجود دارد. درحال حاضر حدود يك و نيم ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي تصويب شده، در آن وجود دارد كه حدود 500 ميليون دلار آن هم اكنون در مرحله اجراست. در گذشته نيز سرمايه گذاري هاي خارجي صورت گرفته هست؛ برخي از محصولات كه درحال حاضر با برندهاي ايراني مصرف مي كنيد، سرمايه گذارانش خارجي هستند .

65 درصد اعتبارات شهرداري ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي‌شود / استاندار قزوین

در شهرك هاي صنعتي قزوين امكانات مطلوبي وجود دارد و مساله كمبود زمين در اين بخش وجود ندارد. در بحث انرژي نيز در شرايط مطلوبي قرار داريم.اما در بخش صنايع آب بر محدوديت هايي در برخي مناطق وجود دارد كه مي توان گفت اين محدوديت ها باتوجه به بحران آب در سراسر كشور، كلي است.

مديريت سليقه اي يكي از مهم ترين دلايل عقب ماندگي استان ها و توسعه نامتوازن امكانات در كشور هست، هر استاندار باتوجه به درك خود از استان، برنامه ريزي و عمل مي كند. به اعتقاد كارشناسان آمايش سرزميني مي تواند راه حل مديريت سليقه اي باشد. آيا طرح آمايش سرزمين قزوين انجام شده است است؟

اتفاق خوبي كه در قزوين رخ داده هست، بحث آمايش سرزميني هست. خوشبختانه استان قزوين طرح آمايش سرزميني دارد. در اين طرح مشخص است كه در حوزه صنعت و كشاورزي چه اتفاقاتي بايد رخ بدهد. در بخش صنعت مي دانيم كه بايد به چه سمت و سويي حركت كنيم. چندين تصميم جدي و اساسي كه به تازگي گرفته شده است براساس همين طرح آمايش سرزميني بوده هست. براساس اين طرح مي دانيم كه دركدام منطقه مي توانيم شهرك صنعتي با سرمايه گذاري خارجي ايجاد كنيم و همين طور شهرك هاي صنعتي تخصصي. شهرك صنعتي كه يك رشته صنعت در آنجا مستقر شود.

يكي از مشكلات اساسي، تعداد فراوان كاركنان شهرداري‌هاست كه باجود قانون نيز اين مساله متاسفانه رعايت نشده هست. 65 درصد اعتبارات شهرداري ها صرف پرداخت حقوق و دستمز

به عنوان نمونه در حوزه IT ، حوزه لوازم خانگي، حوزه نساجي و … يكي از اولويت هاي ما توسعه صنايع تخصصي براساس همين طرح آمايش سرزمين است.به دليل زيرساخت ها و صنايعي كه هم اكنون در استان قزوين وجود دارد ، امكان توسعه و تكميل زنجيره هاي توليد و خوشه هاي صنعتي را داريم. با انجام آمايش سرزميني، تمامي نقاط قوت و ضعف، پتانسيل ها و ظرفيت هاي استان شناسايي شده است است و بعد از اين مي توان باتوجه به داشته هاي قزوين براي آن برنامه ريزي كرد و ديگر مديريت سليقه اي جايگاهي نخواهد داشت.

قزوين به عنوان دشت نيز آشنا مي شود؛ خاك حاصلخيز و منابع آبي مناسب، ظرفيت ويژه اي در بخش كشاورزي به وجود آورده، براي دشت قزوين چه اقداماتي انجام شده است است؟

65 درصد اعتبارات شهرداري ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي‌شود / استاندار قزوین

در بخش كشاورزي، مطالعه اي در گذشته روي دشت قزوين صورت گرفته هست. به چند دليل اهداف آن مطالعه محقق نشد. مهم ترين دليل اين عدم تحقق اهداف رويدادهاي طبيعي مانند خشكسالي، برداشت بي رويه از سفره هاي زيرزميني و كاهش نزولات جوي بود. آب هاي سطحي دشت قزوين به شدت كاهش يافته هست، سطح سفره هاي زيرزميني نيز به دليل كاهش آب و خشكسالي و چاه هاي غيرمجاز به شدت افت داشته هست. براي حل اين بحران ها برنامه ريزي مشخصي انجام شده است هست؛ در اين برنامه، چاه هاي غيرمجاز بايد تعيين تكليف شوند. كارگروهي نيز تحت عنوان سازگاري با كم آبي در دولت تشكيل شده است است و به همين دليل ما چاره اي جز تطبيق خودمان با شرايط موجود نداريم.بايد الگوي كشت را تغيير داده و سيستم آبياري را از سنتي به نوين تغيير دهيم. بحث توسعه كشت گلخانه اي نيز يكي از برنامه هاي استان در سال جاري است.

قزوين به دليل موقعيت ويژه جغرافيايي و شاهراه ارتباطي، وقت و پتانسيل هاي خاصي در بحث گردشگري دارد. باتوجه به اينكه صنعت گردشگري تاكنون در كشور مغفول مانده و هم اكنون دولت در انديشه توسعه زيرساخت هاي اين صنعت هست، در استان قزوين چه ظرفيت هايي در بحث گردشگري وجود دارد و چه اقداماتي براي توسعه اين صنعت در استان انجام شده است است؟

13 درصد اماكن تاريخي فهرست ملي ايران در استان قزوين واقع شده است هست. عرصه هاي باستاني و تاريخي بسيار ارزشمند در اين استان وجود دارند. در كنار اين ميراث تاريخي، جاذبه هاي طبيعي بي نظيري مانند الموت، طارم و چشمه هاي آب گرم و … قرار دارند. قزوين را به نام ايران كوچك مي شناسند؛ آیا كه تنوع اقوام در اين استان بسيار فراوان هست. اقوامي كه آداب و رسوم ويژه اي دارند كه تمامي آن ها را نيز حفظ كرده اند. ولی متاسفانه قزوين باوجود تمامي اين ظرفيت هاي گردشگري تاكنون به عنوان معبر گردشگري بوده و به مقصد گردشگري تبديل نشده هست. در سال هاي گذشته باوجوداينكه قزوين شاهراه ارتباطي بسياري از استان هاي كشور بوده و تردد بسيار بالايي از بزرگراه هاي اين استان صورت گرفته ولی توقف بسيار كم مسافر را در قزوين داشته ايم.بسياري از مردم ايران، قزوين را به عنوان يك مقصد گردشگري نمي شناسند.

سال گذشته براي تغيير اين رويكرد و تبديل قزوين به مقصد گردشگري، طرح هايي اجرا شد. در ستاد خدمات سفر و كارگروه گردشگري مصوب شد كه نخست اماكن اقامتي را افزايش دهيم. در همين راستا چند طرح نيمه تمام گردشگري تكميل شده است اند. همچنين در بحث فرهنگسازي نيز اقداماتي انجام شده است است.

با يك تبليغ مختصري در ايام نوروز امسال، 32 درصد افزايش اقامت در مراكز اقامتي استان به ثبت رسيده هست. در گذشته ماندگاري مسافر در قزوين كمتر از دو شب بوده ولی هم اكنون به حدود چهار شب رسيده هست. در سال جاري باتوجه به ظرفيت هاي ويژه استان، گردشگري را اولويت نخست تعريف كرده ايم.

اميدواريم كه در راستاي تبديل قزوين به مقصد گردشگري بتوانيم گام هاي خوبي برداريم. براساس آمار در ايام تعطيل بيش از 70 درصد ظرفيت مراكز اقامتي اشغال بوده هست. ما با نگاهي به آمار مراكز اقامتي، به اين نتيجه رسيديم كه بايد مراكز اقامتي را افزايش دهيم. سال گذشته ما يك مجموعه آپارتمان مسكوني راكه ديگر صرفه اقتصادي براي مالك نداشت و مالك نيز در فروش آپارتمان ها با مشكل مواجه شده است بود به هتل تغييركاربري داديم و در ايام نوروز نيز به بهره برداري رسيد. اين اتفاقي برد-برد بود. از يك طرف مالك به انتفاع از ملك خود دست يافت و از طرفي ديگر بر سرانه مراكز اقامتي استان افزوده شد. به اعتقاد بنده، سرمايه گذاري در حوزه گردشگري استان قزوين، سریع بازده و سودآور است.

ترافيك و تصادف در آزاد راه تهران- قزوين پاي ثابت تمامي اخبار بزرگراه اي كشور هست. طرح هاي بسياري براي كاهش ترافيك اين محور پيشنهاد شده است كه هيچ كدام راهگشاي اين مساله نبوده هست. معضلي كه بسياري از مردم كشور با آن دست و پنجه نرم مي كنند و به جرات مي توان گفت، مشكلي فرا استاني و بلكه ملي است.در چند سال اخير بحث متروي هشتگرد به قزوين مطرح شده است هست، آخر اين پروژه چه شد و در صورت بهره برداري چه تاثيري بر ترافيك كشور خواهد گذاشت؟

وضعيت تردد بين آزادراه پایتخت کشور عزیزمان ایران ـ قزوين در ساعاتي از شبانه روز و در ايام تعطيلات بسيار مشكل است و مسير فعلي ديگر پاسخگوي اين حجم ترافيك و تردد نيست. يكي از کارها براي كاهش ترافيك كه به مرحله بهره برداري نزديك هست، دو خطه كردن راه آهن پایتخت کشور عزیزمان ایران به قزوين و زنجان هست. اين پروژه بيش از 85 درصد پيشرفت فيزيكي داشته هست. مترو، پروژه ديگري است كه از گذشته ها اين مساله پيگيري شده است ولي يك پيگيري با برنامه و به صورت منسجم انجام نگرفته است.

مترو تا كرج آمده و تا هشتگرد هم ادامه پيدا خواهد كرد. از هشتگرد تا قزوين 70 كيلومتر فاصله وجود دارد ولی نكته قابل توجه اينجاست كه مانع طبيعي خاصي در مسير هشتگرد تا قزوين وجود ندارد. در بحث تملك اراضي نيز مشكل خاصي وجود ندارد. ولی استدلالي كه ما داريم، اين است كه مي گوييم ابتدا و انتهاي هر خط بايد پرجمعيت ترين و پرترددترين نقطه باشد. هشتگرد نمي تواند پرجمعيت ترين و پرترددترين نقطه براي پايان مترو باشد. مترو هنگامي كه به هشتگرد مي رسد، جمعيت بسيار كمي آنجا وجود دارد.

بنابراين اگر اين جمعيت به سمت قزوين بيايد، جمعيت بسيار بالايي به قزوين خواهد آمد و در برگشت نيز همين اتفاق رخ خواهد دارد. همچنين بخش عمده اي از مسافراني كه با حمل ونقل عمومي و بزرگراه اي به استان هاي شمال و شمال غرب كشور سفر مي كنند، با مترو و ايمني 100درصد مطمئن به قزوين مي رسند. با اين كار ترافيك و تصادفات بزرگراه اي آزادراه تهران- قزوين كاهش چشمگيري مي يابد. مساله ديگر در بحث ضرورت احداث متروي قزوين، كاهش آلودگي هواست. هنگامي كه حمل و نقل به وسيله ماشین كاهش يابد، در بحث آلودگي هواي كلانشهرهاي پایتخت کشور عزیزمان ایران و كرج نيز بسيار تاثيرگذار بوده است؛چرا كه استفاده از ماشین در اين شهرها كاهش مي يابد.

قزوين از ديرباز به باغستان مشهور هست، درحال حاضر از اين باغستان اثر چنداني نمانده هست، براي حفظ وضعيت موجود و احياي آن چه برنامه هايي داريد؟

باغستان هاي سنتي قزوين با مساحتي حدود دو هزار و 500 هكتار در سه ضلع جنوب، شرق و غرب قزوين واقع شده است اند. تمامي اين باغ ها مثمر هستند و به عنوان سيل بند قزوين نيز محسوب مي شوند. درسال هاي گذشته از سطح اين باغات كم شده است هست. براساس شواهد از هفت هزار هكتار باغ هاي قزوين، در حدود پنج هزار هكتار تخريب شده است اند. ثبت ملي باغستان قزوين اتفاق خوبي در اين بخش است كه مي توان به حفظ اين ميراث اميدوار بود. ولي در مصوبه اي كه براي ثبت ملي باغستان قزوين انجام شده، هيچ برنامه اي براي آينده اين باغستان ديده نشده هست. البته اين يك اشكال كلي در بحث ثبت ملي در كشور است.

اماكن تاريخي ثبت ملي مي شوند بعد كاربري مانند كتابخانه، موزه و … براي آن تعريف مي شود. ولی باغستان نياز به نگهداري مداوم مانند آبياري و … دارد كه برنامه خاصي براي آن تعريف نشده است.در باغستان دو هزار و پانصد هكتاري قزوين، حتي باغ هاي هزار متري نيز وجود دارند. يكي از مشكلات باغستان قزوين، بحث تعدد مالكان هست. هيچ فكري براي انتفاع مالي مالكان از باغستان قزوين نشده هست. به همين دليل مالكان اين باغ ها احساس مي كنند كه اين باغ ها براي آن ها توجيه اقتصادي ندارد.

بايد كمك كرد كه آن توجيه اقتصادي را داشته باشند. در چند سال اخير موج تغييركاربري در باغستان قزوين، به آفتي براي اين باغ ها تبديل شده است هست. هنگامي كه با تغيير كاربري ارزش افزوده باغ چند 10 برابر مي شود، مالكان تمايل بسياري به تغييركاربري دارند. قرار است با وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي معماري شهرسازي همكاري و هماهنگي براي حل مشكل باغستان قزوين داشته باشيم. بايد آن ها را مجاب كنيم كه يك راهي براي اين قضيه پيدا كنيم.

درحال حاضر شهرداري ها در كل كشور با مشكل درآمدي و تامين بودجه مواجه شده است اند. باتوجه به ركود در بحث ساخت و ساز و كاهش تقاضا براي پروانه هاي ساختماني، شهرداري ها به سمت درآمدهاي ناپايداري مانند شهرفروشي، تراكم فروشي و … روي آورده اند. شهرداري هاي استان قزوين در بحث درآمدهاي پايدار در چه وضعيتي قرار دارند و آينده شهرداري هاي استان را چگونه مي بينيد؟

تمام شهرداري هاي كشور بدهكارند. يعني حتي در تامين بودجه جاري نيز با مشكل مواجه هستند.پروژه هاي عمراني كه انجام مي شود نيز با كمك دولت يا از محل ماليات بر ارزش افزوده است ولی اين موارد مشكل شهرداري ها را حل نمي كند. كارهايي است كه درآمدي براي شهرداري ها به وجود نمي آورد حتي تراكم فروشي نيز تنها صرف هزينه هاي جاري مي شود.

درآمد پايدار يك سرمايه گذاري اوليه مي خواهد كه بيشتر شهرهاي ما در كشور اين توان را ندارند. اين توان وجود ندارد مگر به گونه هاي ديگر دولت به شهرداري ها كمك كند. دولت مي تواند اراضي را به شهرداري ها واگذار كند تا آن ها بتوانند از آن محل، در پروژه هاي سودآور سرمايه گذاري كنند. هر شهرداري بايد با توجه به موقعيت شهري خود و درآمدش و شرايط جغرافيايي شهر تصميم بگيرد كه چه درآمدي داشته باشد؛ البته برخي از شهرداري ها درآمدهاي پايداري مانند كارخانه آسفالت و معدن شن و ماسه اي دارند ولی اين درآمدها پاسخگوي تامين كل بودجه شهرداري ها نيست.

يكي از مشكلات اساسي، تعداد فراوان كاركنان شهرداري هاست كه باجود قانون نيز اين مساله متاسفانه رعايت نشده هست. 65 درصد اعتبارات شهرداري ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي شود.

واژه های کلیدی: شهرداري | گردشگري | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz